Yükleniyor

FRANCHİSİNG

Franchising bir sitem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ortağıdır.

Franchisor: Sitemin ve ticari ismin haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur.

Franchisee: Sistemin ve markanın belli bir satış hizmet noktası ve/veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan gerçek veya tüzel kişilik olan bağımsız yatırımcıdır.

 

FRANCHISING ALMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Clean Park kurulduğu günden bu yana attığı her adımda kurumsallığa önem vermesi ve doğru analizlerle gözlemlemesi franchising sistemine geçişi hızlandırdı. Buna göre lokasyon ve mağaza büyüklüğü fiyatlandırmada belirleyici olacaktır. Franchising anlaşması ile franchisee’ine verdiği destekler aşağıdaki gibidir:

· Doğru yer seçimi & fizibilite yapılması

· Eleman işe alma ve açılış öncesi eğitim sürecinin takibi

· Genel ve lokal pazarlama desteği

· Ekipmanların bakım ve tamiri